Mc teknik

Motorcykel teknik.


Den praktiske køreprøve startes med et par spørgsmål om motorcyklens teknik.

Her under er alt hvad den prøve sagkyndig må spørge om.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter, refleks og horn er opfyldt:


1) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

2) Nærlyset må ikke blænde. (falder 1 cm pr. m.).

3) Stoplygter skal give væsentlig kraftigere lys end baglygter.

4) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

5) Nummerpladelygten skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.

6) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

7) Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

8) Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

9) Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

10) Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

11) På vandkølede motorcykler skal vand være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisning.

 


Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved transmissionen er opfyldt:


1) Kæden skal være smurt og må ikke være rusten.

2) Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed. Den skal normalt kunne bevæges 1-2 cm op og ned.

 


Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt:


1) Hjulfælge skal være ubeskadigede.

2) Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal.

3) Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.

4) Dæk skal have mindst 1 mm dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

5) Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme). Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet.

 


Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved mekaniske bremser er opfyldt:


1) Bremsegrebet må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til.

2) Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.

3) Pedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren. Den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling.

4) Bremsearme, bremsekabler og bremsestænger må ikke slides eller klemmes mod dele af motorcyklen.

5) Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk. Bremsestænger må ikke være deformerede.

 


Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved hydrauliske bremser er opfyldt:


1) Bremsegrebet skal have en mindre frigang og må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til ved en påvirkning svarende til en kraftig opbremsning. Ved meget kraftig aktivering vil bremsegrebet på nogle motorcykler kunne trykkes til anlæg mod styret.

2) Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsegrebet ikke kunne trækkes længere (synke) ind mod håndtaget.

3) Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en skridsikker overflade, så den giver et godt fodfæste.

4) Bremsepedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling.

5) Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsepedalen ikke synke.

6) I beholderne til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. mærkerne.

 


Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:


1) Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder.

2) Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelse.

3) Styr og håndtag skal sidde fast.

4) Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem gaffelkrone og samlestykke samt i teleskoprør må ikke forekomme.

5) Hornet skal have en klar og konstant tone.

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.